byggnation av ett hus i bakgrunden ett höghus och blå himmel med moln

Uppstartsträff i projektet Competitive Timber Structures

Välkommen till Linnéuniversitetets interna uppstartsträff i projektet Competitive Timber Structures!

Projektet är ett samverkansprojekt med finansiering från KK-stiftelsen inom programmet Forskningsprofiler, och ska genomföras tillsammans med 18 företag och branschorganisationer.
Många av företagen har vi framgångsrikt samarbetat med i tidigare samverkansprojekt och dessutom finns det ett antal nya företag som valt att gå in i forskningsprofilen för att gemensamt utveckla ett hållbart byggande med trä. För projektgruppen och alla som är intresserade av vad som ska hända inom forskningsprofilen, ska projektledningen vid uppstartsträffen presentera - syfte och mål med forskningsprofilen, - projektets forskningsområden och de inledande delprojekten, - samverkan med näringslivet och - planerade gemensamma aktiviteter under uppstartsfasen av projektet.

Vi ska avsluta träffen med en gemensam fika, där det kommer att finnas chans till att gemensamt diskutera möjligheter och utmaningar med detta långsiktiga samverkansprojekt. Förutom projektgruppen är alla som är intresserad av vad som ska hända inom forskningsprofilen välkomna till uppstartsträffen.

Anmäl ditt deltagande senast den 8 december till thomas.bader@lnu.se.

Mer information om forskningsprofilen Competitive Timber Structures finns här: https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-hallbart-byggande-med-tra---materialeffektivt-vardeskapande-fran-tramaterial-till-byggnader/

Välkomna till uppstartsträffen i forskingprofilen Competitive Timber Structures den 12 december!   Program