två pojkar som tittar på en surfplatta med glada miner
Nätverksträff

Uppstartsträff för nätverk Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande

Välkommen till Kalmar, måndag 20 mars, kl. 13.00-16.00!

Träffens innehåll

  1. Nätverket introduceras följt av frågan hur nätverket blir en mötesplats som bäst bidrar till er utveckling diskuteras. Vad vill ni att nätverket ska bidra till/med? Vilka erfarenheter har ni och hur kan de utmanas och utvecklas.
  2. Inflikningar från lärare på olika delar inom vårt utbildningssystem.
  3. Beskrivning av heldag (1 juni) i Växjö. 
  4. Avslutning och framåtblick – Innehåll till höstens (ht 23) heldagsträff i Kalmar.

Läs mer om nätverket på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/natverk/fakulteten-for-teknik/digitala-verktyg-som-del-av-yngre-barns-livsvarld-och-larande/

Kalmar, Sal meddelas senare Andreas Ebbelind Lägg till i din kalender