böcker och surfplatta

Workshop om informationssökning

Under höstterminen kommer sektionen att erbjuda två olika workshoppar om informationssökning, en som är generell och ämnesoberoende och en med inriktning på informationssökning för att stötta studenter som gör någon form av litteraturöversikt som examensarbete. Båda workshopparna går även att beställa för t.ex. ett lärarlag.

Workshop om informationssökning – med fokus på litteraturöversikter

För dig som handleder studenter som gör systematiska litteraturöversikter som examensarbete. Det finns flera olika slags litteraturöversikter, och gemensamt för alla är att en del av arbetets metod utgörs av en mer eller mindre omfattande litteratursökning.

Workshoppen ges i Zoom.

Anmäl dig här

Zoom Lägg till i din kalender