matematik representation av vågar
-
Workshop

LUWSNA 2023 – The Linnaeus University Workshop on S(P)DEs, their numerics and applications

Forskningsgruppen för Stokastisk Analys och Stokastiska Processer bjuder in alla intresserade till att delta i Linnéuniversitetets Workshop om S(P)DEs med numerik och tillämpningar (LUWSNA 2023).

Under denna tredagarsworkshop kommer framstående forskare inom områdena stokastisk analys, styrning och numerisk analys för stokastik att dela med sig av sina resultat kring stokastiska (partiella) differentialekvationer. Föreläsarna kommer från hela Europa, och inkluderar

  • Nacira Agram, KTH
  • Stefano Bonaccorsi, University of Trento, Italien
  • Monika Eisenmann, Lunds Universitet
  • Martin Grothaus, RPTU Kaiserslautern-Landau, Tyskland
  • Abdul-Lateef Haji-Ali, Heriot-Watt University, Storbritannien
  • Omar Kebiri, Brandenburg University of Technology, Tyskland
  • Salvador Ortiz-Latorre, University of Oslo, Norge
  • Bernt Øksendal, University of Oslo, Norge
  • Stig Larsson, Chalmers och Göteborgs Universitet

tillsammans med lokala deltagare från Linnéuniversitetet.

Evenemanget är helt gratis och öppet för alla. En lista med rubriker och abstracts för presentationerna samt ett schema kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

Arrangörskommittén,

Wolfgang Bock, Astrid Hilbert, Andreas Petersson and Roger Pettersson