Fotograf framför bergslandskap, fotografera.
Forskningsseminarium

Lunchseminarium inom turismvetenskap

Bidrag: Arash Akhshik (Jagellonska universitetet, Polen), Marianna Strzelecka (Linnéuniversitetet, Sverige), Hossein Olya (Sheffield University, Storbritannien)

Titel: Leveraging AI and big data to protect the environment from visitor’s misbehaviors: An Extension of Neutralization theory

Vår studie banar väg för integrationen av artificiell intelligens (AI) och big data-analys med neutraliseringsteori som stöds av evolutionär psykologi för att analysera och förstå dåligt beteende bland flodbesökare, med hjälp av innehåll i sociala medier som en primär datakälla. Vi identifierar nya neutraliseringstekniker som inte tidigare klassificerats, vilket bidrar till en djupare förståelse av de psykologiska mekanismer som ligger till grund för miljöbetingade beteenden. Genom att använda en komplex AI-assisterad metodik ger forskningen insikter i motiven bakom sådana handlingar, vilket avslöjar effekterna av evolutionära fördomar på samtida miljöutmaningar. Detta tillvägagångssätt främjar inte bara det teoretiska ramverket kring turisters dåliga uppförande utan understryker också potentialen hos AI och big data för att ta itu med miljöutmaningar, vilket markerar en språngbräda i den tvärvetenskapliga studien av mänskligt beteende och miljöskydd. 

Artikeln (under en annan titel) kommer att presenteras vid Tourism and Travel Research Association Annual International Conference, Burlington, Vermont, 11-13 juni 2024.

Seminariet hålls på engelska.