Människor runt konferensbordet
Seminarium i nationalekonomi och statistik

Seminarium i nationalekonomi och statistik

Välkommen till seminarieserien som arrangeras av institutionen för nationalekonomi och statistik. Institutionen har en stark tradition av att omsätta spetsforskning i praktiken genom att samverka med det omgivande samhället.

Gäst meddelas senare.

Vårt forskningsseminarium äger rum på onsdagar och har prominenta gäster från Sverige och utlandet.

Kontakta Hans Grönqvist för mer information om hur du deltar.