Människor som minglar, foto.
Forskningsseminarium

Att ompröva teoretiska bidrag inom entreprenörskap och organisationsforskning: Mot en framtidsorienterad praktikteori

Forskningsseminarium med Thomas Cyron, universitetslektor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

I detta seminarium kommer Thomas Cyron att bjuda in till reflektioner kring värdet av en framtidsorienterad praktikteori inom entreprenörskap och organisation. Praktikteorier har tagit fart inom samhällsvetenskap och företagsekonomi. Inom entreprenörskapsforskning, till exempel, anses praktikteorier vara relevanta för deras förmåga att fokusera forskare på entreprenörskapets faktiska göranden (Teague et al., 2021; Thompson et al., 2022; Thompson et al., 2020). Inom andra områden har praktikteorier varit en förenande drivkraft för utvecklingen av vetenskapliga gemenskaper som Strategy as Practice (SAP) och Information Systems as Practice (ISAP).

Att tillämpa "praktikteorier" kan dock sträcka sig allt från att fokusera på aktiviteter som en analysenhet till att anta en praktisk onto-epistemologi. Seminariet kommer att bygga vidare på ett arbete som Thomas för närvarande utvecklar tillsammans med Neil A. Thompson (VU Amsterdam), där de jämför och visar hur olika praktikmetoder kan ge olika teoretiska och praktiska bidrag. Välkommen!

Seminariet hålls på engelska. Ingen föranmälan krävs.

Seminariet arrangeras av delämnena Ledarskap & organisation och Entreprenörskap. 

Referenser

Teague, B., Tunstall, R., Champenois, C., & Gartner, W. B. (2021). An introduction to Entrepreneurship as Practice (EAP). International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 27(3), 569-578.

Thompson, N. A., Verduijn, K., & Gartner, W. B. (2020). Entrepreneurship-as-practice: Grounding contemporary theories of practice into entrepreneurship studies. Entrepreneurship & Regional Development, 32(3-4), 247-256.

Thompson, N. A., Byrne, O., Jenikins, A., Teague, B. T. (2022). Introduction to the Research Handbook on Entrepreneurship as Practice. In Thompson, N. A., Byrne, O., Jenikins, A., Teague, B. T.  (eds.): Research Handbook on Entrepreneurship as Practice. Edward Elgar Publishing, 2022. p. 1-19.