Scendekoration Akademisk högtid. Talarstol skymtas i bakgrunden.
-

Akademisk högtidsvecka 2024

Akademisk högtid är Linnéuniversitetets stora årliga högtid. Genom att promovera nya doktorer, hedersdoktorer och installera nya professorer firar vi årets akademiska framgångar. Samma vecka sker även andra spännande aktiviteter på universitetet, där alla intresserade är välkomna att delta. Hela programmet hittar du här nedan.

Årets stora högtid på Linnéuniversitetet 

Akademisk högtid 2 februari 2024, Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 14, Växjö

 • 16:00 Högtidsceremoni på Växjö Konserthus. Promovering av doktorer, hedersdoktorer och installation av nya professorer. 
  Öppet för allmänheten. Ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsade. Vi ber gäster vara på plats och sitta ned i salen senast 15:45.

 • 18:30 Förrättsmingel för inbjudna gäster, Linnéuniversitetet Växjö, hus N
 • 19:30 Högtidsmiddag för inbjudna gäster, Linnéuniversitetet Växjö, hus N


Innan ceremoni underhåller vårt eget husband Lnu Big Band i foajén på konserthuset. Lnu Big Band har varit med oss sedan 2019 och består av studenter, medarbetare, alumner och vänner till Linnéuniversitetet.

Fler aktiviteter under veckan

Alla aktiviteter är öppna för alla som vill att delta; forskarkollegor, intresserade anställda, nyfikna studenter och så klart, den breda allmänheten som klurar på vad universitetet egentligen gör. Endast för aktiviteten ”30 år med skoglig och träteknisk forskning” behövs en föranmälan, vem som helst är dock välkommen att anmäla sig. Välkomna!

 • Installationsföreläsningar med universitetets nya professorer. Här har du möjligheten att få en djupare insyn i den forskning som bedrivs på universitetet och forskningsområdets framtid. I år har vi professorer bland annat inom; skogshushållning, pedagogik, offentlig rätt, socialt arbete och vårdvetenskap. Vilken framtidsspaning blir viktigt för din organisation?

  Föreläsningar sker både i Kalmar och Växjö samt livesänds via Zoom.
  Installationsföreläsningar i Kalmar, tisdag 30 januari 2024
  Installationsföreläsningar i Växjö, onsdag 31 januari 2024

 • Posterutställning med årets nyblivna doktorer. Är du nyfiken på att läsa mer om vilka som disputerat under året och vad de forskat inom? Doktorerna promoveras sedan under högtiden. Utställning kommer finnas på universitetet både i Kalmar och Växjö under hela veckan. Besök posterutställningen i Zenit, hus Culmen i Kalmar och Glaset, i Hus K i Växjö. Dyk upp när det passar dig!  

 • JUBILEUM - 30 ÅR MED SKOGLIG OCH TRÄTEKNISK FORSKNING
  År 2024 har det gått 30 år sedan satsningen på skoglig och träteknisk forskning startade. Det här vill vi fira genom att blicka tillbaka och samtidigt reflektera över framtiden. Hur har resan sett ut och vad är på gång just nu? Vi kommer att diskutera allt ifrån framtidens skog till trähus, bioenergi och digitalisering. Onsdag, 31 januari i hus M på Linnéuniversitet i Växjö. Läs mer här.

 • I utställningen om Carl von Linné tar vi oss an vetenskapsmannen vars namn vi bär. Vi sätter honom och hans gärning i ett sammanhang och samtidigt i relation till samtiden. Vem var Carl von Linné, vad innebär det att som universitet bära namn efter en historisk person? Carl von Linné är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän men är han en förebild för ett modernt universitet? För en plats där kritiskt tänkande och diskussion är centralt, är detta en viktig fråga. Utställningen visas på Universitetsbiblioteket i Växjö, under bibliotekets öppettider.

 • LinnéTalk - en serie samtal om arvet efter Carl von Linné
  Är allt vetande bra? Kan all kunskap användas till både ont och gott? Vem har och tar ansvar för hur kunskap brukas? I serien LinnéTalks skapar vi ett forum för samtal där forskare och konstnärer reflekterar över arvet efter Linné och konsekvenserna av vetenskapens sökande efter kunskap.

  När Linnéuniversitetet bildades gjordes ett omfattande arbete med att hitta ett namn på det nya universitetet. Valet landade i Carl von Linné, en av de internationellt mest kända svenska vetenskapsmännen genom tiderna. Det nya universitetet tog fasta på några nyckelord som ansågs karaktärisera Linné som lärare och forskare: nytta, närhet, nyfikenhet och nytänkande. Redan från början ifrågasattes om dessa ord verkligen täckte de associationer, den kunskapsregim och de vetenskapliga utmaningar som namnet kunde ge upphov till. Inte minst lyftes att Linné i sitt kategoriserande av naturen också inkluderade människan i uppdelningar som i hans efterfölje kom att alltmer betona och försöka fastställa skillnader mellan människor med olika hudfärg och kultur och sen värdera och rangordna dessa skillnader.

  Samtalsserien LinnéTalks är ett led i ett rektorsuppdrag från 2022 till Det kulturella universitetet och dåvarande vice rektorn för hållbarhet och lika villkor, Gunlög Fur.

  I samband med högtidsveckan sker ett av dessa samtal med fokus på klassificeringens välsignelser och förbannelser. Ett samtal om vad det innebär att kategorisera och klassificera, hur klassificering, rangordning och värdering hänger ihop och hur kan man hantera fällorna? Med forskarna Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi och Mikael Härlin, docent i systematisk biologi. Moderator är Kersti Forsberg. Torsdag, den 1 februari kl. 14:30, Linnétorget, UB Växjö, Entréplan. Läs mer här.

 • Linnés trädgård. På Linnéuniversitetet i Kalmar kommer det snart att finnas en liten del av Carl von Linnés trädgård. Vi kallar den Linnéträdgården och den ligger på terrassen mellan Culmen och Vita. Den första växten som planterades var rödvide, Salix purpurea. Växten var en gåva till Linnéuniversitetet och kom från Linnés sommarbostad Hammarby utanför Uppsala. Just nu är Linnéträdgården ett nysatt frö som växer för fullt, men snart står den i full blom. Läs mer här.

 • Utställning om Akademisk högtid går att besöka under hela den här veckan. Här får du möjlighet att lära dig mer om högtidens ritualer och seder samt möjligheten att kika närmare på insignierna; doktorshatten, lagerkransen och ringen. Öppen hela veckan. Galleri Linnéa i Kalmar och Galleri Linné i Växjö. 
- Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 14, Växjö & Linnéuniversitetet Växjö Nanny Fransson Lägg till i din kalender