Vitalparametrar läcker ut från en dator

Att skapa integritetssäkrade kliniska språkmodeller för kliniska tillämpningar - metoder att förhindra att patientinformation läcker ut från AI:n

Hur kan vi använda kliniska språkmodeller för att skapa en bättre hälso- och sjukvård? Och hur gör vi det utan att känslig patientinformation läcker ut? Torsdagen den 30 maj berättar professor Hercules Dalianis mer om sin forskning inom ämnet.

– Vi har avidentifierat 2 miljoner patientjournaler och sedan tränat en svensk språkmodell som vi använt för att bland annat detektera biverkningar av läkemedel som nämns i svenska patientjournaler, säger Hercules Dalianis.

Hercules är professor inom data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och föreståndare för forskningsinfrastrukturen Health Bank - Swedish Health Record Research Bank. Han är också gästprofessor vid Nasjonalt senter for e-ehelseforskning i Tromsø, Norge.

– I Norge har vi till exempel byggt ett verktyg som automatiskt analyserar patienters epikriser för att sedan ge förslag till läkare och sjuksköterskor på vilka ICD-10-diagnoskoder de kan sätta på patienterna, säger Hercules Dalianis.

När: Torsdag den 30:e maj kl 15.00-16.00
Länk: Länk skickas ut vid anmälan. 

Seminariet hålls på svenska.
Anmäl dig i formuläret nedan.

Vill du delta? Anmäl dig här:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender