Linnéuniversitetet Live 15 maj 2024
Digitalt möte

Linnéuniversitetet Live: Attrahera och behåll internationell kompetens del 2

Välkommen till ett digitalt Linnéuniversitetet Live där vi följer upp den workshop som vi arrangerade den 15 maj i Kalmar. Vi diskuterade strategier och initiativ för att behålla internationell kompetens i Linnéregionen.

Workshopen landade i att det krävs mod, vilja och medvetna beslut och inte minst samarbete för att ta tillvara all den internationell talang som finns i vår region. Vi sätter detta ämne högt på agendan för att få fler att dra nytta av denna resurs som vi har i vår region. Det går utmärkt att medverka vid detta tillfälle även om du inte var med på första workshopen

Linnéuniversitetet Live 15 maj 2024

Agenda:

  • Kort resumé av workshopen som arrangerades den 15 maj på Linnéuniversitetet Live.
  • Inspiration från arbetsgivare som vågar.
  • Vad prioriterar VI att gå vidare med?

Digitalt möte onsdagen den 4 september kl 13.30-1500.  Länk skickas ut innan mötet till den e-post du anger i din anmälan.

Anmälan 4 september

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

 

Brist på kompetens kan få stora konsekvenser. Vi måste bli bättre på att hitta, attrahera och behålla kompetens. Många internationella studenter är väldigt ambitiösa och har de kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom att skapa förutsättningar för att behålla dem i universitetsstäderna bidrar vi till att bygga upp en långsiktig och kompetent arbetskraft.

Detta Linnéuniversitetet Live är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Kalmar kommun.

Digitalt via zoom- länk skickas till dem som anmält sig Linda Leonhardt Lägg till i din kalender