Gula rosor
Avslutningshögtid

Avslutningshögtid för lärarutbildningen, Kalmar

Den 31 maj 2024 bjuder lärarutbildningen in studenter som avslutar sina studier till en avslutningshögtid.

Studenter som studerar på ett program som avslutas i samband med slutet av vårterminen 2024 är inbjudna att delta i en avslutningshögtid. Dessa studenter har fått en inbjudan via e-post. 

Avslutningshögtiden innehåller lyckönskningar, tal, blomsterutdelning och musikunderhållning. 

En avslutningshögtid hålls även i Växjö samma dag.