Diplom
Avslutningshögtid

Växjö: Avslutningshögtid för kandidater, ingenjörer och studenter som tar examen på grundnivå

Vi välkomnar studenter som tar examen vid Fakulteten för teknik, fredag den 31 maj i M-husets foajé.

Kl. 11.00 - 12.30 välkomnar vi:

Byggteknik – Byggnadsutformning – Datateknik – Elektroteknik – Industriell ekonomi – Maskinteknik – Energi och miljö - Skog och träteknik.

10:40 Insläpp av anhöriga.
10:45 Samling alla studenter utanför M-husets entré.
11:00 Gemensam inmarsch.

Kl. 14.30 - 16.00 välkomnar vi:

Nätverkssäkerhet – Programvaruteknik – Systemvetarprogrammet – Informationslogistik – Interaktiva medier och webbteknologier – Matematikerprogrammet – Fysikerprogrammet –  Skogskandidatprogrammet.

14:10 Insläpp av anhöriga.
14:15 Samling alla studenter utanför M-husets entré.
14:30 Gemensam inmarsch.

Livesändning

kl. 11.00 https://play.lnu.se/media/t/0_28smnojw

kl. 14.30 https://play.lnu.se/media/t/0_qmwgup34