barn som experimenterar med att bygga en bil i ett klassrum
Seminarium Centrum för naturvetenskapernas didaktik

Finns det plats för förundran i grundskolans NO-undervisning?

Den 11 april kommer Bodil Sundberg, ny samordningsansvarig för Centrum för naturvetenskapernas didaktik, att presentera resultat från ett projekt som undersöker hur man gör plats för förundran i skolans naturvetenskapliga undervisning samtidigt som lärare måste ta hänsyn till faktorer som tid, tillgång till plats, gruppstorlekar och kravet på att bedöma elevers prestationer.

Presentationen kommer baseras på resultat från det pågående projektet Finns det plats för förundran i grundskolans NO-undervisning? I projektet genomför vi så kallade formativa interventioner där lärare och forskare arbetar tillsammans för att planera, genomföra och utvärdera NO-undervisning, med plats för förundran. Vi fokuserar på undervisning i årskurs 4-6, eftersom forskning har visat att det är i dessa åldrar som elever bildar sig en uppfattning om naturvetenskap är något som angår dem eller inte. Jag kommer också dela med mig av de första resultaten från en så kallad Delphistudie där vi frågat olika expertgrupper med fokus på arbete med inriktning på naturvetenskap om deras syn på förundran och dess didaktiska potential.

Utgångspunkten för projektet är att såväl filosofer som forskare inom biologi, kemi och fysik ofta beskriver förundran som en grundläggande del av naturvetenskapen och en viktig drivkraft för naturvetenskaplig forskning. Men hur gör man plats för förundran i skolans NO-undervisning där ramfaktorer som tid, tillgång till plats, gruppstorlekar samt kravet på bedömning av elevers prestationer är förutsättningarna som en lärare behöver ta hänsyn till?

Seminariet hålls både på plats i rum Vi3028, hus Vita och via Zoom på den här länken

Hålltider

Kl. 13.00-14.00: Presentation och tid för frågor och diskussion 

Kl. 14.00-15.00: Diskussion om inriktningen på Centrets fortsatta verksamhet

Tvärvetenskapligt samarbete

Aktiviteten är en del av Centrum för naturvetenskapernas didaktik som har medlemmar från flera fakulteter och som sysslar med didaktisk forskning och utveckling av undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena.