Siluetter av personer framför världskarta
Seminarium

Bokcirkel i CMAR-gruppen

Tema: Styrningsbegreppet och relationen till Mintzberg.

Vi läser utdrag ur Simons (1994) ”Levers of Control” och Mintzberg och Waters (1985) ”Of strategies, deliberate and emergent”. Eventuellt tillkommer Ouchi (1980) ”Markets, Bureaucracies, and Clans”.