Avhandlingar
Disputation

Disputation i psykologi: Christina Sand

Avhandlingens titel:

Assisterande teknik - att ta till sig och producera text. Ett stöd för elever i anpassad grund- och gymnasieskola.

Forskarutbildningsämne:

Psykologi

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 14 juni 2024 kl 13:15

Plats för disputation:

Sal Newton, Hus C, Växjö och via Zoom

Opponent:

Docent Nina Klang, Uppsala universitet

Betygsnämnd:

Professor Elisabeth Fernell, Göteborgs universitet
Professor Fredrik Falkenström, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet
Professor Daniel Sundberg, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Professor Viktor Kaldo, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Idor Svensson, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet, Professor Linda Fälth, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet och Docent Thomas Nordström, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Viktor Kaldo, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Spikning:

Onsdag 22 maj 2024 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Växjö

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se