Avhandlingar
Disputation

Disputation i ekologi: George Westmeijer

Avhandlingens titel:

Microbial life deep underground: From anaerobic cultures to reconstructed genomes

Forskarutbildningsämne:

Ekologi

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 16 februari 2024 kl 09:00

Plats för disputation:

Sal Azur, Hus Vita, Kalmar och via Zoom

Opponent:

Associate professor Hans Røy, Aarhus University, Danmark

Betygsnämnd:

Dr. Lotta Purkamo, Geological Survey of Finland GTK, Finland
Associate professor Anna Neubeck, Uppsala universitet
Associate professor Steffen Leth Jørgensen, University of Bergen, Norge

Ordförande:

Docent Henrik Drake, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Mark Dopson, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Marcelo Ketzer, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 12 januari 2024 kl 09:00 på Universitetsbiblioteket, Kalmar

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnéa Larsson: linnea.larsson@lnu.se