Avhandlingar
Disputation

Disputation i psykologi: Gunilla Almgren Bäck

Avhandlingens titel:

Förebygga, överbrygga, utveckla – Tal-till-text och dess potential att främja elevers textproduktion i grundskolan

Forskarutbildningsämne:

Psykologi

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 6 september 2024 kl 13:15

Plats för disputation:

Sal Weber, Hus K, Växjö och via Zoom

Opponent:

Professor Helena Hemmingsson, Stockholms universitet

Betygsnämnd:

Professor David Lansing, Universitetet i Agder, Norge
Professor Viktor Kaldo, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet
Professor Christian Waldmann, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Professor Jens Agerström, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Idor Svensson, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Professor Linda Fälth, Linnéuniversitetet och Affilierad forskare Emma Lindeblad, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Jens Agerström, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Spikning:

Tisdag 13 augusti 2024 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Växjö

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se