Avhandlingar
Disputation

Disputation i vårdvetenskap: Lisa Granat

Avhandlingens titel:

Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen

Forskarutbildningsämne:

Vårdvetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 14 juni 2024 kl 09:00

Plats för disputation:

Sal Weber, Hus K, Växjö och via Zoom

Opponent:

Professor Anette Alvariza, Marie Cederschiöld högskola

Betygsnämnd:

Professor Christina Melin Johansson, Mittuniversitetet
Docent Staffan Lundström, Karolinska institutet
Professor Carina Elmqvist, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Docent Anders Svensson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Docent Anna Sandgren, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Docent Emina Hadziabdic, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och Dr Sofia Andersson, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Ulrica Hörberg, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Spikning:

Torsdag 23 maj 2024 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Växjö

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se