Avhandlingar
Disputation

Disputation i hälsovetenskap: Maria Bjelke

Avhandlingens titel:

Förlängd nedträngningsfas hos förstföderskor: en multiperspektiv studie.

Forskarutbildningsämne:

Hälsovetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 12 april 2024 kl 09:00

Plats för disputation:

IKEA-salen, hus N, Växjö och via Zoom

Opponent:

Professor Christine Rubertsson, Lunds universitet

Betygsnämnd:

Professor Anna Dencker, Göteborgs universitet
Professor Hans Thulesius, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet
Docent Helena Strevens, Lunds universitet

Ordförande:

Lektor Lena Lendahls, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Marie Oscarsson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Dr. Lars Thurn, Lunds universitet

Examinator:

Professor Katarina Swahnberg, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Spikning:

Torsdag 21 mars 2024 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Växjö

Länk till Zoom:

https://lnu-se.zoom.us/j/62150021341?pwd=WXA4U3FyekVSRldYLzFkMjMrVEV0QT09