Avhandlingar
Disputation

Disputation i pedagogik: Erik Åkesson

Avhandlingens titel:

Resultatansvar för likvärdighet - En läroplansteoretisk studie av systematiskt kvalitetsarbete och rektorers sensemaking

Forskarutbildningsämne:

Pedagogik

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 12 april 2024 kl 13:15

Plats för disputation:

Weber, Hus K, Växjö

Opponent:

Daniel Nordholm, docent i pedagogik, Uppsala universitet

Betygsnämnd:

Helena Ackesjö, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet
Erik Andersson, docent i pedagogik, Göteborgs universitet
Göran Bostedt, docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Gruppsuppleant:
Linda Fälth, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Daniel Sundberg, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Handledare:

Daniel Sundberg, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Andreas Nordin, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Examinator:

Per Lindqvist, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 15 mars 2024 kl 10:00 på UB, Växjö

Webinar

Det går även att delta på disputationen via denna Zoom-länk.