Avhandlingar
Disputation

Disputation i pedagogik: Nina Westrin Modell

Avhandlingens titel:

Bildning i idrott och hälsa – gymnasielevers uppfattningar om kunskap, lärande och bedömning

Forskarutbildningsämne:

Pedagogik

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 31 maj 2024 kl 10:15

Plats för disputation:

Weber, Hus K, Växjö

Opponent:

Erik Backman, docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Högskolan i Dalarna

Betygsnämnd:

Dean Barker, Professor of Physical Education, Oslo Metropolitan University
Karin Redelius, professor i pedagogik, inriktning idrottens påverkans- och lärprocesser, GIH
Owe Stråhlman, docent i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet

Gruppsuppleant:
Linda Fälth, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Göran Gerdin, docent i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Göran Gerdin, docent i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Katarina Schenker, professor i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning, Linnéuniversitetet

Examinator:

Daniel Alvunger, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Spikning:

Onsdag 8 maj 2024 kl 09:00 på UB, Växjö

Disputationen kan även följas via denna Zoom-länk.