Avhandlingar
Disputation

Disputation i statsvetenskap: Maria Owiredu

Avhandlingens titel:

Sveriges politiska partier och Israel-Palestinafrågan: En analys av svenska partiers agerande 2006-2021

Forskarutbildningsämne:

Statsvetenskap

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 31 maj 2024 kl 13:15

Plats för disputation:

Weber, Hus K, Växjö

Opponent:

Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Betygsnämnd:

Malena Rosén Sundström, docent i statsvetenskap, Lunds universitet
Kristoffer Holt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet
Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Gruppsuppleant:
Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ordförande:

Staffan Andersson, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Anders Persson, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Examinator:

Staffan Andersson, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Spikning:

Onsdag 8 maj 2024 kl 13:15 på UB, Växjö