Forskare letar efter evidens

Vetenskaplig evidens saknas för digitala lösningar i Sveriges hälso- och sjukvård

Skapar de digitala lösningarna som finns i Sveriges hälso- och sjukvård nytta? Är de kostnadseffektiva och bidrar de till bättre arbetsmiljö för personalen? De digitala lösningarna inom Sveriges välfärd, hälso och sjukvård är många men de flesta av dem saknar vetenskaplig evidens för hur effektiva de är.

- I vår forskargrupp är vi intresserade av evidens och implementering. Bidrar de digitala lösningarna till önskade effekter? Vad innebär de för slutanvändarna? Kan organisationen spara pengar och bli mer kostnadseffektiv? säger Sarah Wamala Andersson, Professor I hälso- och välfärdsteknik.

Sarah är forskargruppledare för forskargruppen PREVIVE vid Mälardalens universitet som fokuserar på digitala lösningar inom vård och omsorg, hälso - och sjukvård och välfärd. Torsdag den 2 maj bjuds hon in för att föra ett samtal med publiken kring digitala lösningar och vetenskaplig evidens.

- Under seminariet kommer jag inte visa en färdig powerpoint-presentation utan jag kommer föra ett samtal med publiken. För att jag som forskare ska kunna ställa relevanta forskningsfrågor är det viktigt att lyssna in varandra så att vi kan bedriva forskning som ger svar och skapar nytta som kan användas i praktiken.

När: Torsdag den 2:a maj kl 15.00-16.00
Länk: Länk skickas ut vid anmälan. 


Health Data Sweden (HDS)
Seminariet arrangeras av Health Data Sweden (HDS), som består av 18 svenska partners vars fokus är att säkra framtidens digitala hälsotjänster för europeiska medborgare. Navet består av regioner, universitet, innovationshubbar, forskningsinstitut och vetenskapsparker, som alla spelar ledande roller inom svensk och europeisk sjukvård. 

Finansiärer

EU
Vinnova
EDIH
HDS


Seminariet hålls på svenska.

Anmäl dig här:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender