genrebild på snören i olika färger
Seminarium i naturvetenskap

Hur skapar vi hälso- och sjukvård som är anpassad för livet – varje dag?

Den 19 april kommer den tvärvetenskapliga forskargruppen ReAction på institutionen för hälso- och vårdvetenskap att presentera sina visioner, arbetssätt och samarbetspartners samt ge exempel på pågående forskningsprojekt.

ReAction står för Resilient health care and patient activation och syftar till att förbättra hälso- och sjukvårdens förutsättningar att genomföra god och säker vård som är anpassad för livets alla dagar. Detta förutsätter att patienter som söker vård blir samskapare och aktiva i sin egen hälsoprocess på det sätt de själva vill (patient activation). Vår forskning visar att hälso- och sjukvården då behöver vara flexibel och anpassningsbar till olika växlande förutättningar (resiliens) för att individer ska kunna främja sin hälsa, förebygga sjukdom och kunna leva ett självständigt liv. Att arbeta för ökad resiliens handlar också om att ta tillvara individens, systemens och jordens resurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

ReAction samarbetar och genomför forskningsprojekt med flera regioner, kommuner och privata vårdaktörer främst i södra Sverige och får stöd bland annat från Forte, Forss och Familjen Kamprad stiftelsen.

Seminariet är öppet för allmänheten och hålls både på plats i sal Azur, hus Vita i Kalmar, samt via Zoom på den här länken.

Seminariet hålls på svenska. 

Mer information

Läs mer om forskargruppen ReAction

Lyssna på fler av våra seminarier där vi presenterar aktuell forskning inom det naturvetenskapliga området och inom vård och hälsa.