Campus i Växjö.
-
Nätverksträff

FuNN-nätverksträff

I år är Linnéuniversitetet värd för förskollärarutbildningens nationella nätverks, FuNN:s, årliga nätverksträff.

Program

Tisdag 28 maj, sal M1088 i M-huset

12.00-13.00 Registrering och lunch i M-huset

13.00-14.00 Vilka är vi och vad är aktuellt hos oss.
Presentation och laget runt om vad som är nytt från lärosätet.

14.00-15.00 Förskollärarstudentens närvaro på undervisning. En presentation av Johanna Aringer, Linköpings universitet och Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet

15.00-15.30 Kaffe/te kaka 

15.30-16.30 Runda bordssamtal
Implikationer för undervisning: Vilken roll får lärarutbildaren i relation till detta, undervisa mer? Färre examinationer?

Hur skapar vi sammanhang så att våra studenter klarar examinationerna?

18.00 Middag på Teleborg slott 

Onsdag 29 maj, sal M1088 i M-huset

8.30-10.00 Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg – en unik modell för att möta praktiknära forskning.

Detta projekt presenteras av Marina Wernholm, Linnéuniversitetet och övergår i en diskussion om praktiknära undervisning på förskollärarutbildningen.

Hur skapas en hållbar relation mellan teori och praktik som gynnar förskollärarstudenten?

10.00-10.30 Kaffe/te fralla 

10.30-12.00 Slutdiskussion och vem tar över stafettpinnen till nästa läsårs FuNN-möten. 

12.00 Lunch att ta med sig

Anmälan. Sista dag för anmälan är 13 maj.

Symbol för hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

FuNN:s nätverksträff är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender