Hörlurar
Hackathon

Att skörda det förflutna: Hur tillgängliggör vi intervjuer med svenska emigranter i Amerika?

Hur fångar man informationen i tusentals timmar av intervjuer med svensk-amerikaner, inspelade på kassettband under 1900-talet? Och hur gör man materialet strukturerat och sökbart? Välkommen till ett hackathon där du får testa dina idéer på hur man tar sig an ett digert intervjumaterial.

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet samlar in, bevarar och tillgängliggör arkivmaterial och litteratur om den svenska emigrationsepoken från alla delar av landet. Stiftelsen håller i dag de största samlingarna i Norden om den svenska utvandringen. Svenska Emigrantinstitutet finns i Utvandrarnas hus i Växjö och är en del av paraplyorganisationen Kulturparken Småland.

Kulturparken Småland i samarbete med Linnéuniversitetet bjuder nu in till ett hackathon på temat transatlantiska röster. 

Tid: 10 september 2024, kl 09.30-22.00
Plats: Utvandrarnas Hus, Kulturparken Småland, Växjö
Anmälan: se nedan

3000 intervjuer med svensk-amerikaner

En av de största och mest svårarbetade samlingarna i Utvandrarnas hus består av kassettband med intervjuer med svenskamerikaner. Cirka 3 000 första generationens svenska invandrare intervjuades av Svenska Emigrantinstitutets arkivarie Lennart Setterdahl under hans resor i USA under 1960–1990-talen.

Cirka 900 av intervjuerna har hittills digitaliserats vilket motsvarar ungefär lika många timmar ljud. Processen förväntas fortsätta de kommande åren. Inspelningskvaliteten är ojämn, klockor slår, hundar skäller och de intervjuade växlar fritt och flytande mellan ålderdomlig svenska och engelska. Genom digitaliseringen fyller Svenska Emigrantinstitutet en av rollerna som arkivinstitution: att vårda och bevara.

Nästa uppgift är att tillgängliggöra - det är betydligt mer komplext:

Hur fångar man informationen i tusentals timmar av ljud, och hur kan man göra den strukturerad och sökbar?

Hackathon om att ta sig an ett digert intervjumaterial

De stora framsteg som gjorts inom automatiserad transkription och metoder för hantering av stora textsamlingar under de senaste åren skänker visst hopp inför framtiden. Men de många valen framåt kan leda till en känsla av handlingsförlamning. Vi vill till detta hackathon bjuda in alla som är intresserade av att pröva sina idéer på intervjumaterialet för att under en intensiv period testa olika lösningar. Målsättningen är att generera olika sätt att få en engagerande översikt av samlingen.

Deltagarna ska efter evenemanget ha fått möjlighet att i grupp:

  • Testa en eller flera metoder för att transkribera ett kort urval av materialet (valbart för den intresserade)
  • Testa en eller flera metoder för att göra samlingens transkriptioner överskådliga
  • Producera en eller flera representationer av materialet
  • Sammanfatta sitt resultat i en A3 poster

Evenemanget hålls i Utvandrarnas hus stora atrium, med tillgång till utställning på temat för inspiration under arbetet. Deltagandet är kostnadsfritt, och föranmälda deltagare bjuds på fika och lunch. Efter evenemanget kommer de posters som producerats ställas ut som en del av en utställning om samlingen med syftet att hitta en väg framåt mot att tillgängliggöra materialet online. Förutom att inspirera fortsatt engagemang med ett intressant material hoppas vi att vårt hackathon erbjuder en möjlighet till nätverkande med andra som är aktiva inom digital humaniora, språkanalys, korpuslingvistik, historiska samlingar och perioden materialet representerar.

Detta evenemang är ett samarbete mellan Kulturparken Småland, kunskapsmiljön Digitala Transformationer vid Linnéuniversitetet, och HUMINFRA - en nationell infrastruktur för digital och experimentell forskning inom humaniora. 

Evenemanget ges på svenska.

Läs mer om:

Digitala transformationer

Kulturparken Småland

HUMINFRA

Anmälan

Jag vill delta vid middagen
Jag godkänner medverkan vid fotografering i samband med arrangemanget
Utvandrarnas Hus, Kulturparken Småland Daniel Ihrmark Lägg till i din kalender