Getter söker skydd från solen under ett träd under torrperioden
Seminarium i naturvetenskap

Hållbar försörjning och livsmedelssäkerhet i Östafrika – Forskningsprojektet Drylands Transform

Barbara Schumann forskar på klimatförändringars påverkan på människors hälsa. Den 26 april medverkar hon i fakulteten för hälso- och livsvetenskaps seminarieserie för att presentera ett projekt som handlar om hållbar försörjning i torrområdet mellan Kenya och Uganda.

Karamoja-regionen är ett stort torrområde i Östafrika, där pastorala och agropastorala försörjningsmönster är framträdande. Ökat tryck på markresurser till följd av ekonomiska, sociodemografiska och klimatförändringar innebär utmaningar för försörjning och hållbar utveckling i regionen.

Drylands Transform är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av FORMAS, lett av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), och involverar ett antal svenska, ugandiska, kenyanska och internationella forskningsinstitutioner. Det undersöker de komplexa och dynamiska sambanden mellan landhälsa, boskapsbaserad försörjning, markanvändning och mänskligt välbefinnande i gränsregionen mellan Kenya och Uganda. Projektet syftar till att bidra med ny kunskap för transformativ förändring och hållbar utveckling av torrområden.

Presentationen kommer att ge en översikt över projektet, med fokus på livsmedelssäkerhet och människans välmående, baserat på två undersökningar i studieområdet.

Seminariet är öppet för allmänheten och hålls både på plats i sal Azur, hus Vita i Kalmar, samt via Zoom på den här länken.

Seminariet hålls på engelska.

Mer information

Läs mer om Projektet Drylands Transform

Lyssna på fler av våra seminarier där vi presenterar aktuell forskning inom det naturvetenskapliga området och inom vård och hälsa. 

Bild: Jordi - stock.adobe.com
Getter söker skydd från solen under ett träd under torrperioden. Området är hårt påverkat av klimatförändringar och markförstöring.