Regioner
Seminarium

Hur hanterar Sveriges regioner sin hälsodata?

Under våren 2024 har majoriteten av Sveriges regioner intervjuats kring hur arbetet med hälsodata, och inte minst utlämningen av hälsodata, fungerar idag. Detta har bidragit till en temperaturmätning och kartläggning av vilka möjligheter och utmaningar regionerna står inför idag.

Health Data Sweden (HDS) arbetar för att stötta offentlig sektor samt små och medelstora företag med arbete relaterat till hälsodata. Vi vill nu dela resultaten av denna intervjuserie med er och påbörja dialogen om hur HDS på bästa sätt kan bidra framåt. Under förmiddagen kommer ni att få lyssna till Tora Hammar, docent i hälsoinformatik på Linnéuniversitetet som delar med sig av resultaten från intervjustudien.

Ni kommer också få lyssna till Johannes Nilsson, Kliniska studier Sverige som delar med sig av den kartläggning som gjorts av dem och vi avslutar seminariet med inspel från Kristina Kannisto, Region Stockholm och Kenth Söderström, Region Västerbotten som berättar om tankarna framåt på nätverk kopplat till hälsodata.

Tid och plats
Torsdag 30 maj klockan 10.00–12.00 online, länk skickas till de som registrerat sig dagen innan eventet.

Anmälan
Vill du delta? Anmäl dig senast 28:e maj här:

 

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Finansiärer

EU
Vinnova
HDS
Logga på EDIH
Lägg till i din kalender