Vårblommor
Forum för skolsamverkan

Informationsträff om konsekvenser av regeringens kommittédirektiv: Utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna

Ledningen för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet bjöd in skolchef, eller den skolchefen utser, till en informationsträff med anledning av regeringens kommittédirektiv Utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna.

Läs mer i regeringens kommittédirektiv Utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna.

En särskild utredare ska senast den 29 november 2024, föreslå åtgärder för att utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna i syfte att höja utbildningarnas kvalitet och yrkenas status och attraktivitet.

Med anledning av utredarens uppdrag och pågående arbete finner vi det angeläget att informera skolhuvudmän om eventuella konsekvenser för skolväsendet och lärarutbildningarna.

Det fanns två olika informationstillfällen:

  1. Måndagen 15 april, kl. 15.00–15.30
  2. Måndagen 22 april, kl. 13.00–13.30

För frågor, kontakta Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Linnéuniversitetet via mejl ruc@lnu.se

Med vänliga hälsningar
Hanna Palmér
Vicerektor för lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet

Forum för skolsamverkan är en regional mötesplats för regionens skolhuvudmän och Linnéuniversitetets forskare och utbildare. 2024 genomförs informationsmöten med fokus på olika aktuella områden.

Zoom Lärarutbildningen Lägg till i din kalender