Installationsföreläsning
Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar av årets nya professorer, Kalmar

Varmt välkommen att ta del av Linnéuniversitetets forskning inom ämnena pedagogik, skogshushållning, datavetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap, idrottsvetenskap, offentlig rätt, företagsekonomi, kreativt skrivande/sakprosa, engelska och design.

Årets så kallade installationsföreläsningar äger rum i Kalmar tisdag 30 januari och i Växjö onsdag 31 januari, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 2 februari i Växjö. Föreläsningarna är öppna för alla och live-sänds även via webben.

Länk till live-sändningen: https://lnu-se.zoom.us/j/69045603378

Kalmar, tisdag 30 januari 2024

Föreläsningar med engelsk titel kommer att hållas på engelska.
Mingel & förfriskningar i samband med föreläsningarna.

Sal Lapis (Vi1158), hus Vita, Universitetskajen
Nås enklast via hus Culmen, ingång 3 (se pdf-karta)

13.15–14.00
Cristina Trenta
Professor i offentlig rätt
Women’s right to abortion in the light of the EU value added tax system

14.15–15.00
Daniel Alvunger
Professor i pedagogik
”Att göra skolan”: Perspektiv på läroplansteoretisk och didaktisk forskning inom yrkesutbildning

15.15–16.00
Christina Öberg
Professor i företagsekonomi med inriktning mot konsumentmarknadsföring
Disruption: Så mycket mer än bara teknisk förändring

16.15–17.00
Martin Holmberg
Professor i datavetenskap
Vad är Internet of Things (IoT), och vad har vi för nytta av det?

Växjö, onsdag 31 januari 2024

Se programmet för installationsföreläsningarna 31 januari i Växjö.