Installationsföreläsning
Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar av årets nya professorer, Växjö

Varmt välkommen att ta del av Linnéuniversitetets forskning inom ämnena pedagogik, skogshushållning, datavetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap, idrottsvetenskap, offentlig rätt, företagsekonomi, kreativt skrivande/sakprosa, engelska och design.

Årets så kallade installationsföreläsningar äger rum i Kalmar tisdag 30 januari och i Växjö onsdag 31 januari, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 2 februari i Växjö. Föreläsningarna är öppna för alla och live-sänds även via webben.

Växjö, onsdag 31 januari 2024

Salarna nås enklast via huvudingången i hus H (se pdf-karta).
Föreläsningar med engelsk titel kommer att hållas på engelska.
Mingel & förfriskningar i samband med föreläsningarna.

Sal Weber, hus K

Föreläsningarna i sal Weber kommer även att spelas in av UR för att publiceras i deras programserie UR Samtiden.

12.15–13.00
Katarina Schenker
Professor i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning
Mer idrott åt folket! Får vi bättre hälsa då?

INSTÄLLD
13.15–14.00
Andreas Nordin
Professor i pedagogik
Kampen om skolans kunskaper: Forskning om hur läroplaner blir till

14.15–15.00
Linda Fälth
Professor i pedagogik
Från bokstav till förståelse: Forskning om läsning, lässvårigheter och effektiva insatser

15.15–16.00
Martin Bader
Professor i skogshushållning med inriktning mot skogens ekosystemtjänster
Plants under pressure – global change effects on water and carbon relations of woody plants

16.15–17.00
Rickard Ulmestig
Professor i socialt arbete
Vem älskar kommunerna i arbetsmarknadspolitiken? En kritisk reflektion över hur det blev naturligt att arbetslösa som är fattiga skulle ha en annan arbetsmarknadspolitik

Sal Myrdal, hus K

13.15–14.00
Carina Elmqvist
Professor i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård
Utmana den akuta vården – tänk om, tänk nytt och våga satsa!

14.15–15.00
Marie Källkvist
Professor i engelska med didaktisk inriktning
Exploring student prior knowledge in classrooms: Research in English language teaching in Sweden

15.15–16.00
Anna Jungstrand
Professor i kreativt skrivande med inriktning mot sakprosa
Verklighetslängtan och sanningstvivel. Litterär sakprosa i kraftfältet mellan faktaförmedling och estetiskt uttryck.

INSTÄLLD
16.15–17.00
Ola Ståhl
Professor i design
Thoughts on friendship: Collaboration as a creative-critical practice

Kalmar, tisdag 30 januari 2024

Se programmet för installationsföreläsningarna 30 januari i Kalmar.