Jordglob med texten Internationalisation Forum
Internationalisation Forum

Internationalisation Forum - flyttat till september

Internationalisation Forum är ett möte för Ekonomihögskolans personal den andra tisdagen varje månad under september till juni via Zoom.

Det är ett öppet forum och ingen anmälan krävs.

Nästa möte 2024-09-10