Jordglob med texten Internationalisation Forum

Internationalisation Forum

Internationalisation Forum är ett möte för Ekonomihögskolans personal den andra tisdagen varje månad under september till juni via Zoom.

Det är ett öppet forum och ingen anmälan krävs.

Denna inbjudan kommer att uppdateras med agendan.