Students sitting and chatting
Digital föreläsning

Introduktion till högre utbildning

Föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier" hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Mycket är nytt om man är ny på universitetet, och skillnaden mellan gymnasiestudier och universitetsstudier kan ibland upplevas som stor. Det är många nya ord och sammanhang. I den här föreläsningen förklaras något av det som är speciellt med högre studier. Du får exempelvis veta vad föreläsning, självstudier, seminarium, opponering och examination innebär. Du får också veta vilka stödfunktioner som erbjuds under din studietid. Genom att förstå vad som förväntas av dig som student och vilka möjligheter till stöd som finns, blir övergången till högre studier lättare.

Föreläsningen ges över Zoom som en del av föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier". 

Länk till anmälan