Juridik
Invigning

Invigning av Rättsvetarprogrammet

Efter ett högt söktryck till Rättsvetarprogrammet välkomnar vi i september äntligen den första kullen Rättsvetare till Linnéuniversitetet. Det här vill vi givetvis fira! Under firandet får studenter, medarbetare på institutionen och inbjudna personer träffa nyckelpersoner från såväl utbildningen som personer från arbetslivet.

Den 1 januari i år inrättades den åttonde institutionen vid fakulteten för samhällsvetenskap. En viktig milstolpe i den stora satsning som Kalmar kommun och Linnéuniversitetet tillsammans gör på ämnet rättsvetenskap. I september startar vi det första Rättsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet. 

Det här firar vi tillsammans under en eftermiddag med tal, tårta och diskussioner om framtidens juridik. Ni får träffa Thomas Rolén, generaldirektör för Domstolsverket och advokat Björn Hurtig och inte minst de första studenterna på utbildningen under deras första vecka på universitetet. Välkomna!  

 

Linnéuniversitetet Kalmar, hus Radix, våning 0 Lägg till i din kalender