robot ai
Digital föreläsning

Källkritik & AI

Föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier" hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Kan du lita på olika AI-tjänster och hur kan du använda dem i dina studier? Vi kommer att prata om hur du källkritiskt kan förhålla dig till AI och ge exempel på hur du som student kan tänka när du använder dig av dessa tjänster.

Länk till anmälan

Zoom Lägg till i din kalender