grafer och data
Nätverksträff

Kick-off Data & Analys Linné

Med den här kickoffen vill vi starta upp ett nätverk för Data & Analys Linné. Ett kompetensnätverk som syftar till att vidareutveckla deltagarnas kompetens inom AI, data, analys och datadriven utveckling, möjliggöra samarbete, dela erfarenheter och skapa ett nätverk av likasinnade i Linnéregionen.

Vi vill samla människor som är intresserade av och på olika sätt arbetar med data och analys för att inspireras, dela erfarenheter och kunskaper, lära nytt, lära av varandra och inte minst träffa nya människor. På den första träffen vill vi tillsammans sätta ramarna för nätverket, vad vi vill fokusera på, mötesfrekvens och former – tillsammans skapar vi Linnéregionens nya nätverk.

Bakom initiativet står Fortnox, Linnéuniversitetet, Region Kalmar län, Sigma Technology och Volvo CE – vi vill med den här breda kärntruppen skapa ett öppet nätverk där olika typer av verksamheter och branscher kan mötas kring gemensamma intressen.

Agenda

  • Initiativtagarna delar med sig av hur de arbetar med data och analys idag och deras tankar kring nätverket.
  • Fika
  • Workshop om nätverkets utformning

Varmt välkomna!

 

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender