Konferensbild  arkeologi som visar  Tingstad  flisor
Konferens

Arkeologi i Sydost - vart är vi på väg?

Vi välkomnar arkeologer och branschfolk i Kalmar och Kronobergs län till en dagskonferens om nuläget och med en spaning in i framtiden. Vart är vi på väg? Vilka möjligheter och utmaningar finns det för arkeologin i Kalmar och Kronoberg? Konferensen har en tydlig samverkansprofil med deltagare från uppdragsarkeologin, länsstyrelser, universitet, förmedling och privata aktörer.

I våra olika yrkesroller sitter vi på en stor mängd resultat från undersökningar och projekt, men kunskapen riskerar att bli fragmentariskt om den inte sätts in i ett större sammanhang. På konferensen  kommer vi att få ta del av projekt som genomförts under de senaste åren och samtala om hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla arkeologin och kulturarvet i regionen.
Vi är glada att kunna presentera ett brett spektrum av föredrag som belyser arkeologin idag och dess utvecklingsmöjligheter i framtiden. 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om konferensen, vänligen mejla till arkeologi-sydost@lnu.se så blir du kontaktad av en av konferensarrangörerna.

Medarrangörer

Logotyp Museiarkeologi Sydost
Logotyp Kalmar läns museum
Symbol för hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Konferensen "Arkeologi i Sydost - vart är vi på väg?" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Universitetskajen Kalmar Peter Skoglund Lägg till i din kalender