Gädda i sitt naturliga habitat
-
Konferens

Baltic Sea Coastal Predatory Fish Symposia 2024

Rovfiskarna abborre, gädda och gös är centrala i Östersjöns kustekosystem, men deras ekologiska och samhällsekonomiska värden hotas fortfarande av svaga bestånd och förändrade storleksfördelningar.

År 2020 hölls för första gången Baltic Sea Coastal Predatory Fish Symposium (BPF 2020) med fokus på kunskapsbasen kring arterna, deras ekologi, beståndsutveckling, hotbilder samt de åtgärder som behövs i Östersjön. Nu är det dags att utvärdera vad som har hänt inom forskning och förvaltning sedan dess. Vilka kunskapsluckor har fyllts och vilka har tillkommit? Hur har situationen förändrats och hur ser vägen ut framåt?

Linnéuniversitetet, i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar, bjuder härmed in till BPF 2024. Symposiet vänder sig till inbjudna representanter från akademin, förvaltande myndigheter och intresseorganisationer.

 

- Universitetskajen Kalmar Lägg till i din kalender