blått och rött flimmerljus
-
Konferens

Save the Date - Brottsförebyggande och trygghetsskapande forskning och praktik – igår, idag, imorgon

Välkomna till Linnéuniversitetets sommarkonferens 13-14 juni, 2024.

Temat för konferensen är: Framtidens brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet – i ljuset av vad vi gör nu och vad vi gjorde förr.

Konferensen vänder sig till forskare, poliser och polisanställda, chefer och medarbetare i regionerna och länsstyrelser, kommunanställda och andra som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.  

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet anordnar årligen konferenser på det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.

Datum: 13 - 14 juni, 2024 (lunch-till-lunch). 

Plats: Universitetskajen, Linnéuniversitetet Kalmar

Kostnad:  1250 kr vilket inkluderar fika och lunch under konferensdagarna samt middag på Kalmar Slott dag 1.

Konferensen öppnar för anmälan i januari 2024. 

 

 

- Kalmar Niklas Roth Lägg till i din kalender