blått och rött flimmerljus
-
Konferens

Brottsförebyggande och trygghetsskapande forskning och praktik – igår, idag, imorgon

Välkomna till Linnéuniversitetets sommarkonferens 13-14 juni, 2024.

Temat för konferensen är: Framtidens brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet – i ljuset av vad vi gör nu och vad vi gjorde förr.

Konferensen vänder sig till forskare, poliser och polisanställda, chefer och medarbetare i regionerna och länsstyrelser, kommunanställda och andra som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.  

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet anordnar årligen konferenser på det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. 

Avslutad konferens

 

Avslutad konferens
- Kalmar Niklas Roth Lägg till i din kalender