takbjälkar av trä med hållbara material
Konferens

Circularity in construction business

Institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö inbjuder dig till en heldagskonferens.

Information, anmälan och program finns på den engelska sidan.

avlutad konferens
Symbol för hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

Circularity in construction business konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.