Samverkansparter inom CISA
Heldag
Konferens

CISA-konferensen 2024

CISA konferensen anordnas av Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA), med placering på institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Syftet med konferensen är att utveckla samförstånd, sambruk och samverkan mellan olika professioner och organisationer praktiskt involverade i den akuta vårdkedjan, inom grundutbildning, specialistutbildning, fortbildning och samhällsnära forskning i relation till akut vård. Målet är att vara en internationell förebild för hur man skapar en gemensam plattform för en effektiv samverkan mellan professioner med liknande uppdrag, ansvar och funktioner, för att bistå och gagna människor i behov av akut vård.

Årets tema är ” Innovation och välfärdstekniska lösningar i hälso- och sjukvård – hinder och möjligheter”. Konferensen anordnas i samverkan med AiMDAY, vilka kommer att anordna nätverksträffar för näringslivet kopplat till konferensens tema. 

CISA följer den hjälpsökandes väg genom den akuta vårdkedjan, d.v.s. från skadeplats via kommunal hälso- och sjukvård, vårdcentral, larmcentral, polis, räddningstjänst, ambulans till akutmottagningar, perioperativ vård samt intensivvård och bidrar med forskning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som ger den unika människan i alla åldrar en påtaglig och betydelsefull röst. En förutsättning för säker akut vård är att personal från olika professioner och verksamheter kan arbeta tillsammans men framförallt att de gemensamt arbetar effektivt med att identifiera, utreda och förebygga risker, tillbud och skador.

Konferensen attraherar ca 500 kliniker, lärare och forskare varje år, vilka har intresse av forskning relaterat till samhällsutmaningar med fokus på den akuta vårdkedjan. Konferensen marknadsförs via tidskriften Samverkan112 där CISA är medredaktör, CISA Nyhetsbrev, Linkedin, Twitter, facebook, Lnu kommunikationsavdelning, CISA konferens webbsida, CISA webbsida m.fl. kanaler.

Konferensen planeras och genomförs av CISA operativa grupp, Styrgrupp, vetenskapliga råd samt Lnu kommunikationsavdelning.

 

 

Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Hållbart evenemang

CISA-konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Heldag Växjö Lägg till i din kalender