Kalmar slott
- Heldag
Konferens

Educational Linguistics 2024: Language(s) from Childhood to Adult Age

Välkommen till den internationella konferensen Educational Linguistics 2024: Language(s) from Childhood to Adult Age vid Linnéuniversitetet.  Både nya och etablerade forskare inom fältet Educational linguistics inbjuds att delta på campus Kalmar, den 11–13 september 2024.

Konferensen är tvärvetenskaplig och omfattar skilda perspektiv på språk i olika utbildningskontexter från förskola till vuxen- och högskoleutbildning. Bidrag kan exempelvis handla om hur språk används i utbildningssammanhang och hur språk påverkar undervisning och lärande. Educational linguistics inkluderar men är inte begränsat till perspektiv från lingvistik, psykologi, sociologi, antropologi, pedagogik och didaktik.

Konferensprogrammet innehåller plenarföredrag, muntliga presentationer, postersessioner och en paneldiskussion. Inbjudna plenarföreläsare är tre internationellt kända professorer med olika forskningsbakgrunder: Francis M. Hult (USA), Donna Coch (USA) och Eva Lindgren (Sverige). Plenarerna representerar mångfalden inom området Educational linguistics och framhåller konferensens bredd.

Se vidare konferensens engelska sida för mer och fortlöpande information: lnu.se/en/edling2024

 

- Heldag Linnéuniversitetet, Kalmar Lägg till i din kalender