Vajande flaggor (svensk och EU)
- Heldag
Konferens

EU Boot Camp

För att stödja regeringens initiativ till att öka antalet svenskar i EU-institutionerna samt för att främja ökad kunskap om EU har Linnéuniversitetet tagit initiativet till denna konferens på vårt campus i Växjö den 26-30 augusti. Välkommen!

Syftet med detta "EU Boot Camp" är att ge förutsättningar för ökade kunskaper om EU:s institutioner och aktuella politikområden inom EU-samarbetet samt ge förbättrade förutsättningar för fler svenskar, såväl studenter som yrkesverksamma, att söka sig till EU-systemet.

Konferensen erbjuder föreläsningar och paneldiskussioner med experter inom politik, näringsliv samt forskning i syfte att ge förberedande kunskaper för studenter och unga yrkesverksamma inför EU:s antagningsprov, Concours. Konferensen är också öppen för andra deltagare, från näringsliv eller andra organisationer, som har ett behov av att höja sin EU-kompetens (paneldiskussionerna från onsdag lunch till och med torsdag kväll är särskilt anpassade för detta syfte).

Arrangörer och sponsorer

EU Boot Camp 2024 arrangeras av Fakulteten för samhällsvetenskap och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Forskargruppen för Europastudier vid Institutionen för statsvetenskap, Katarina Areskoug vid Impact Europe och Universitets- och högskolerådet (UHR).

EU Boot Camp 2024 sponsras av EU-Kommissionen representation, Svenskt Näringsliv och Skogsindustrierna.

Anmälan förlängd till den 11 augusti!

Länk till densamma finns längre ner på denna sida.

Kontaktpersoner:

Symbol hållbarhet

Ett hållbart evenemang

EU Boot Camp 2024 är ett hållbarhetssäkrat arrangemang enligt de av Linnéuniversitetets riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och som innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetets Campus Växjö, Hus K Lägg till i din kalender