Kopparstick Linnea
Heldag
Skolkonferens i samverkan med regionen

Linnédialogen 2024

Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet bjuder in skolchefer från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län till Linnédialogen för att diskutera hur vi tillsammans kan främja utvecklingen av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola. Anmälan hittar du längre ned på sidan.

Hur hänger lärarutbildning, skolutveckling och praktiknära forskning ihop? Och hur ser vägarna till lärarskicklighet ut och vad kan forskningen bidra med för svar?

Båda frågorna är inte minst aktuella i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare där det betonas att övningsskolor och övningsförskolor ska ge studenterna en inblick i praktiknära forskning och att VFU-handledarna är särskilt yrkesskickliga lärare eller förskollärare.

På Linnédialogen kommer vi denna gång att belysa strategier och strukturer som möjliggör en närmare samverkan mellan lärare, lärarstudenter och forskare i syfte att stödja verksamhetsutveckling och praktiknära forskning. Vi kommer också att belysa olika sätt att beskriva lärarskicklighet som en central faktor för att främja framgångsrik undervisning och för att uppnå goda elevresultat. 

Vi ser fram emot en givande dag där vi kan dela idéer och erfarenheter som bidrar till en positiv utveckling i lärarutbildning, förskola och skola.

Varmt välkommen!

Här kan du läsa mer om tidigare Linnédialoger

 

Hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Linnédialogen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.