Hanna Palmér inleder Linnédialogen 2024.
Skolkonferens i samverkan med regionen

Linnédialogen 2024

Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet bjuder årligen in skolchefer till Linnédialogen för att diskutera hur vi tillsammans kan främja utvecklingen av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola.

Hur hänger lärarutbildning, skolutveckling och praktiknära forskning ihop? Och hur ser vägarna till lärarskicklighet ut och vad kan forskningen bidra med för svar?

avslutad_konferens (1).png

Båda frågorna är inte minst aktuella i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare där det betonas att övningsskolor och övningsförskolor ska ge studenterna en inblick i praktiknära forskning och att VFU-handledarna är särskilt yrkesskickliga lärare eller förskollärare.

På Linnédialogen den 14 februari belystes strategier och strukturer som möjliggör en närmare samverkan mellan lärare, lärarstudenter och forskare i syfte att stödja verksamhetsutveckling och praktiknära forskning. Vi diskuterade även olika sätt att beskriva lärarskicklighet som en central faktor för att främja framgångsrik undervisning och för att uppnå goda elevresultat. 

Tack för en givande dag där vi delade idéer och erfarenheter för att bidra till en positiv utveckling i lärarutbildning, förskola och skola.

Medverkande

 • Daniel Sundberg, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet.
  Daniel är aktuell med den nyutgivna boken Utmärkt lärare – Forskning om lärarskicklighet och vägarna dit (2023). I sin presentation belyste Daniel vad forskning säger om lärarskicklighet, den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att nå goda studieresultat.
   
 • Per Nilsson, professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet.
  Per lyfte, utifrån forskning, vilka mekanismer som spelar in när man ska utveckla kvaliteten i undervisningen och elevernas lärande i ett ämne samt hur organisering av kollegiala samtal på olika sätt kan få olika konsekvenser för lärares kompetensutveckling i ett ämne. 

 • Therese Emrin Feltenstedt projektledare för övningsskolor och övningsförskolor vid lärarutbildningskansliet och Emil Tyberg samverkansvarig för ämneslärarprogrammet.
  Var befinner sig arbetet i utvecklandet av övningsskolor och övningsförskolor? Hur kommer samverkan mellan lärarutbildning och övningsskolor att utvecklas? Vilka kvalitetsuppföljningar blir aktuella och vilken roll kommer samverkansvariga ha?
Hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Linnédialogen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.