En flagga i motljus
Skolkonferens i samverkan med regionen

Save the date - Linnédialogen 5 december 2024

Skolhuvudmän som med övningsskolor och övningsförskolor samarbetar med Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet bjuds in till Linnédialogen.

Under dagen följer vi upp vårt samarbete med övningsskolor och övningsförskolor och arbetar vidare med att utveckla samverkan och gemensamma strategier gällande till exempel kompetensförsörjning.


Mer information och anmälningslänk publiceras längre fram. 

 

Här kan du läsa mer om tidigare Linnédialoger

 

Symbol för hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

Linnédialogen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.