Elever och lärare samlade runt ett bord och löser matematikfråga
Konferens

Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik 2024

Tillsammans har vi en vision att kunna bidra till en forskningsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Genom att skapa engagemang kring konferensens tema möjliggör vi utveckling och lärande. Konferensen bidrar genom att verka för fördjupade kunskaper och erbjuda möjligheter till reflektion.
Temat för årets konferens är "Särskilda utbildningsbehov i matematik – eleverna, undervisningen och delaktigheten".
Konferensen är ett samarrangemang av Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Malmö universitet.

Syftet med konferensen är att lyfta fram och synliggöra de professionella kunskaper som lärare, rektorer, speciallärare, lärarutbildare och forskare besitter om särskilda utbildningsbehov i matematik. Konferensens mål är att inspirera genom att presentera både forskning och pedagogisk verksamhet som handlar om matematikundervisning och om barn och elever i behov av särskilt stöd. Lärare i alla skolformer är välkomna; förskola till högskola!

Våra huvudtalare (keynote speakers) kommer att beröra teman som ger olika perspektiv på särskilda utbildningsbehov i matematik. Förutom föreläsningar kommer även parallella tematiska sessioner att genomföras vid konferensen. Dessa består av bidrag från konferensdeltagarna.
Vi välkomnar särskilt forskningsförankrade och praktiknära bidrag. Självklart är du varmt välkommen att delta på konferensen, även om du inte presenterar något.

 

Huvudtalare:

Emma Leifler, Göteborgs universitet

Emma är universitetslektor och verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Hennes avhandling handlar om inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Begreppet specialdidaktik är centralt för hennes forskning om hur undervisningsinnehåll i olika ämnen kan göras tillgängligt för fler elever.

Maria Christina Secher Schmidt, Köpenhamns professionshögskola

Maria är docent och verksam vid Lärarutbildningen, Köpenhamns professionshögskola. Hon är programansvarig för forsknings- och utbildningsmiljön ”Diversitet och deltagande i skolan”. Hennes avhandling handlar om lärares och elevers inkluderingssträvanden i matematikundervisning.

Kenny Skagerlund, Linköpings universitet

Kenny är biträdande professor och verksam vid Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. I sin forskning intresserar han sig bland annat för barns matematikångest, matematiska svårigheter (dyskalkyli) och barns förmågor i matematik.

När – 29 oktober kl  8.30-17.00
Var – Digitalt via zoom
Kostnad – 875 kronor

För anmälan och mer information gå in på följande länk:

https://liu.se/nationell-konferens-om-sarskilda-utbildningsbehov-i-matematik-2024

 

Digitalt via Zoom Susanne Erlandsson Lägg till i din kalender