Ett barn med paraply i glada färger
-
Konferens

Nationella barnavårdskonferensen 2024

Nu är det åter dags att samla forskare och forskningsintresserade för att dela forskning och diskutera aktuella frågor om den sociala barnavården. Denna gång samlas vi på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Dag 1 kommer att ägnas åt temat ”Den politiserade barnavården”. De senaste åren har den sociala barnavården återigen hamnat i det politiska blickfånget. De rådande diskussionerna kan innebära omfattande förändringar för den sociala barnavårdens praktik men också för forskningen och för forskarens roll. Tarja Pösö, inbjuden huvudtalare, kommer föreläsa om den sociala barnavårdens utsatta position för olika intressen och utmaningarna i att praktisera barns rättigheter. I en paneldebatt kommer vi fortsätta samtalet om på vilket sätt den sociala barnavårdens praktik och forskningen kan påverkas av olika (politiska) influenser. 

Dag 2 ramas in av forskningsprogrammen "Barnets färd genom den sociala barnavården", Stockholms universitet, och "Connected Children – ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention" , Linnéuniversitetet. 

Inbjudna talare

  • Tarja Pösö, professor emerita vid universitetet i Tampere och har bedrivit omfattande forskning om den sociala barnavården, socialt arbete och om institutionell praktik. 
  • Stefan Wiklund, professor vid Stockholms universitet, har forskat om individ- och familjeomsorgen med ett särskilt intresse för frågor om den sociala barnavården. 
  • Torbjörn Forkby, professor vid Linnéuniversitetet, talar utifrån temat – Mot ett kritiskt preventivt arbete. Det förebyggande projektet handlar om att gestalta framtiden, oavsett om detta handlar om enskilda barns, bostadsområden eller samhällsstrukturen. 

Viktiga datum

  • registrering och inskick för abstract öppnar: 1 februari, 2024
  • inskick för abstract stänger: 31 mars, 2024 
  • beslut om beviljade abstracts: 3 juni, 2024
  • registrering stänger: 1 september, 2024
  • konferens: 23–24 september, 2024 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om konferensen, vänligen mejla till nationellabarnavardskonferensen@lnu.se så blir du kontaktad av en av konferensarrangörerna.

Symbol för hållbart evenemang

Konferens "Nationella barnavårdskonferensen 2024" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Linnéuniversitetet Växjö Lägg till i din kalender