En uggla
- Heldag
Konferens

Nationella lika villkorskonferensen 2024

Varmt välkomna till den nationella lika villkorskonferensen för universitetet och högskolor 2024 som arrangeras av Linnéuniversitetet. Konferensen syftar till att gå bortom grundläggande problemfrågeställningar och i stället sätta ljus på framåtblickande strategier som främjar en akademi på lika villkor.

Avslutad konferens.

Konferensens mål är att skapa förutsättningar för att nå de jämställdhetspolitiska målen och bli bättre på förebyggande arbete mot diskriminering och exkludering genom praktiska exempel och inspiration till arbete.

Konferensen vänder sig till anställda på svenska universitet och högskolor som arbetar eller är intresserade av att lära sig mer om lika villkor och jämställdhet vid svenska lärosäten, t ex. administrativ personal, lärare, forskare, studenter, studentkårer och ledning, men även andra organisationer med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor.

 

Symbol för hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

Nationella lika villkors konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Växjö Lägg till i din kalender