Människor i mosaik
-
Konferens

Social förskrivning – Vad är det? Hur görs det?

Tillgång till socialt stöd och gemenskap är grundläggande mänskliga behov. Avsaknad av detta, i form av ofrivillig ensamhet är en lika viktig riskfaktor för sjukdom, ohälsa och förtida död som till exempel rökning. Social förskrivning kan ge primärvården redskap för att bättre hjälpa patienter med ofrivillig ensamhet eller ohälsa relaterat till sociala problem.

Vi bjuder in till konferens på Staby gårdshotell i Högsby för att diskutera hur vi kan ta tillvara det intresse som finns i Sverige för modellen Social förskrivning. Detta för att stärka kopplingen mellan primärvårdens vårdcentraler och andra aktörer i välfärdssystemet och skapa  en arbetsform för att hjälpa patienter med ofrivillig ensamhet eller andra problem som inte går att lösa med medicinsk behandling.

Anledningen till att konferensen är förlagd i småländska Högsby är på grund av att Högsby har ett projekt som heter Hälsolots Högsby som är en Social PRescribing aktivitet som vi har som föredöme och som en av konferensarrangörena, Susanna Althini, har varit med och utvecklat.

Konferensen äger rum fysiskt i Högsby samt digitalt.  

Social förskrivning, kultur på recept liksom fysisk aktivitet på recept är exempel på koncept som kräver en fungerande och stödjande infrastruktur. Social förskrivning via en hälsolots som jobbar i mellanrummet mellan primärvården och lokalsamhällets aktörer kan vara en modell för denna personcentrerade infrastruktur.

 

Key note speaker är Dr Sam Everington, Bromley by Bow, London. 

Sam Everington teckning

Cirka 20% av läkarbesöken i Storbritanniens primärvård har sin grund i ensamhet eller andra sociala problem, presenterade som somatiska problem.I Bromley by Bow Centre, ett socialt belastat område i östra London, finns 30 års erfarenhet av social förskrivning som ett användbart verktyg för allmänläkare. I denna modell har Hälsolotsen en nyckelroll.

Vi välkomnar Dr Everington till konferensen och ser fram emot att få ta del av hans långa erfarenhet i ämnet.

Konferensen arrangeras av Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Högsby kommun tillsammans med  SPRING23 – Social Prescribing Research and Innovation Network Group -23.